Mütevelli Heyet ve Üyeliği

Vakfın en üst organıdır. Vakfın çalışmaları hakkında karar vermek, yönetim kurullarını seçmek görevleri arasındadır.

Kuruluşta 24 kişiden oluşan bu heyet üyeleri, vakfın kuruluş parasını sağlamış, resimleri hizmet binasına asılmıştır.

Vakfın senedin de, mütevelli heyet üye sayısı 40 ile sınırlandırılmıştır. Üyelik için, belirlenen ücretin yatırılması, üyelik başvurusunun yönetim kurulunun sunumu üzerine, mütevelli heyetçe kabul edilmesi gerekmektedir.

Mevcut mütevelli heyet üyeleri, kuruluşta 5.000 TL yatırmış, ayrıca heyetin aldığı kararlara göre aylık ödemelerle, vakfın giderlerini sağlamaktadırlar.

Vakıf üyeliğine başvurular, mütevelli heyetçe titizlikle incelenmekte olup, 40 sayısının üyeden sonra yeni üye alımı, ancak üyeliğin boşalması halinde olabilecektir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Servet YENİTÜRK
20
21
22
23